Założyłeś własną firmę w Wielkiej Brytanii? Rozlicz dochody za self-employment

Coraz więcej Polaków decyduje się na self-employment, a więc na prowadzenie własnej działalności gospodarczej na terenie UK.

Dla osób mieszkających na terenie Wielkiej Brytanie, samozatrudnienie zaczyna się w momencie, kiedy zaczynamy pracować na własną rękę i z prowadzeniem firmy możemy ruszyć jeszcze nawet zanim powiadomimy o tym fakcie fiskusa, a więc brytyjski HMRC.

Jeśli nie mieszkamy na terenie UK, a chcemy założyć działalność w Wielkiej Brytanii, jesteśmy zobowiązani do założenia spółki ltd. Z formalnego punktu widzenia jest to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w praktyce zaś, obsługa takiej spółki nie jest zbyt skomplikowana niż prowadzenie takiej działalności w Polsce.

Wykonując własną działalność w Wielkiej Brytanii, możemy liczyć na wiele benefitów, jak chociażby wyższa kwota wolna od podatku czy składki ubezpieczeniowe zależne od dochodów. Jednak benefity nie zwalniają nas z corocznych rozliczeń. W związku z samozatrudnieniem w Wielkiej Brytanii w większości przypadków możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, jak i  odzyskać cześć kosztów związanych z prowadzeniem firmy.

Terminy i kary

Wnioski do brytyjskiego urzędu skarbowego należy składać po 5 kwietnia: w formie papierowej można to zrobić do 31. października tego samego roku, zaś w formie elektronicznej do 31. stycznia kolejnego roku. 

Jeśli nie złożymy deklaracji w terminie, urząd nałoży na nas karę w wysokości £100. Procedura windykacji ze strony fiskusa wygląda tak, że do momentu rozliczenia się osoby samozatrudnionej, będzie ona otrzymywać od Urzędu HM Revenue & Customs ponaglenia, upomnienia oraz kolejne kary (do kar doliczane są odsetki) do momentu, aż osoba ta się nie rozliczy. Co do stawek samych kar: za trzymiesięczne opóźnienie może nas kosztować £1000, a półroczne nawet £3000.

Niezależnie od tego, jak długo zwlekaliśmy ze sporządzeniem rozliczenia, możemy zrobić je w każdej chwili i tym samym odzyskać należny nam nadpłacony podatek. Zdarza się także, że wnioskując o anulowanie narosłych kar finansowych oraz związanych z nimi odsetkami, możemy umorzyć wszystkie nasze długi powstałe na skutek zaistniałej sytuacji. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy jest wiarygodny powód, dla którego nasza deklaracja została złożona z opóźnieniem.

zwrot podatku anglia

Jak się rozliczyć?

Prowadząc firmę w Wielkiej Brytanii jesteśmy prawnie zobowiązani do prowadzenia księgowości swojej firmy. Co tyczy się zeznania podatkowego, jest ono oparte na samodzielnym oszacowaniu swoich zysków (Tax Self Assessment), uzyskanych z tytułu prowadzenia tejże działalności. W praktyce, aby obliczyć nasz realny zysk, powinniśmy od przychodów ze sprzedaży towarów i usług, odjąć poniesione koszty.

Przy dokonywaniu obliczeń należności z tytułu podatku dochodowego, osoba samozatrudniona (Self-employed) musi także wziąć pod uwagę osobistą kwotę zysku wolną od podatku (Tax Allowance) a także inne dochody uzyskane w danym roku podatkowym. Mogą to być chociażby zyski z pracy najemnej albo z odsetek od oszczędności. Jest to spowodowane tym, że przedsiębiorcy będący na samozatrudnioniu składają tylko jedną deklarację podatkową, w której są zobowiązani rozliczyć wszystkie dochody i koszty.

Zostaw rozliczenie profesjonalistom

Zarówno prowadzenie księgowości, jak i obliczenia związane z zyskiem firmy oraz składanie deklaracji podatkowej mogą przyprawić niejednego przedsiębiorcę o ból głowy. Właśnie dlatego warto zasięgnąć pomocy u specjalistów i nawiązać kontakt z profesjonalną firmą zajmującą się rozliczeniami i zwrotem podatku z UK na porządku dziennym. W ten sposób unikniemy niepożądanych błędów oraz będziemy mieć pewność, że dopełniliśmy wszystkich formalności, nie tracąc czasu na dostarczanie dokumentów czy wyjaśnianie nieporozumień.