Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, które możesz wdrożyć w swojej firmie

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce to kwestia nabierająca coraz większego znaczenia. Chociaż geneza pojęcia sięga wieku XIX to badania na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw mają krótką historię. Rosnąca świadomość konsumentów i konieczność dostosowywania się do panujących warunków rodzą konieczność podejmowania wielu inicjatyw. Jedną z nich jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.

CSR – co oznacza skrót?

CSR z ang. corporate social responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to postawa przedsiębiorstw, która polega na budowaniu strategii uwzględniającej różne interesy społeczne, a także potrzebę ochrony środowiska i budowania zdrowych relacji między różnymi grupami. Definicję CSR można znaleźć w Normie PN-ISO 26 000, która określa, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Koncepcja zakłada jedynie postępowanie etyczne i przejrzyste. Co więcej, zgodne z obowiązującym prawem, uwzględniające oczekiwania i potrzeby, a także przyczyniające się do zwiększania dobrobytu społeczeństwa.

 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu – zasady

Naczelną zasadą wprowadzenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest traktowanie wydatków związanych z inwestycją w ludzi i środowisko właśnie jako inwestycji, a nie jako koszt. Standardy koncepcji określają, że przedsiębiorstwa powinny realizować zarządzanie strategiczne, co ma pomóc organizacjom w poprawie wydajności i wiarygodności przedsiębiorstw. Co więcej, wspomóc koordynację działań, rozwiązywanie konfliktów i współpracę między poszczególnymi działami firmy. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zakłada, że przedsiębiorstwo poprzez zbieranie i analizowanie danych o społeczeństwie i środowisku naturalnym będzie podejmować działania umożliwiające racjonalizację wydatków, jednocześnie wpływając na lepszą znajomość rynku.

Zalety wprowadzenia CSR w firmie

 • wzrost zaufania i lojalności wśród klientów
 • wpływ na pozytywny wizerunek
 • poprawa jakości relacji przedsiębiorstwa
 • pozytywny wpływ na środowisko naturalne
 • motywacja do rozwoju
 • realny wpływ na zdrowie i decyzje konsumentów
 • przewaga konkurencyjna
 • budowanie pozycji na międzynarodowym rynku
 • lepsze warunki pracy
 • większe zaangażowanie pracowników
 • lepsza kultura organizacji
 • rozsądna analiza kosztów
 • innowacyjność

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a praktyka

Kraje wysoko rozwinięte doskonale wiedzą, jak duże znaczenie mają zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Rosnąca świadomość społeczna, coraz większe grono osób z wyższym wykształceniem, a także wiedzą o procesach związanych z organizacją i prowadzeniem przedsiębiorstwa ma wpływ na przemiany społeczne. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu to zasady, których oczekują współcześni konsumenci, wymagający zaangażowania i dostarczania wysokiej jakości towarów i usług, ale także potrafiących nawiązać efektywny dialog. Jakie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu można wprowadzić w firmie?

 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu

 

CSR – przykłady działań

Chociaż odpowiedzialność kojarzy się głównie z przyjęciem na siebie wymagających zadań, to zasady społecznej odpowiedzialności idą o krok dalej. CSR to koncepcja, która wymaga nie tylko spełnienia przez firmy wymagań formalnych i prawnych. Aby to umożliwić koncepcja jest wyposażona w szereg możliwych do wykorzystania narzędzi.

 1. działania prowadzone na rzecz środowiska – to wszelkiego rodzaju aktywności, które przyczyniają się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. W przedsiębiorstwie mogą to być m.in. recykling śmieci czy rezygnacja z kupowania wody w plastikowych butelkach.
 2. wolontariat pracowniczy – integracja pracowników może przybierać różne formy. Zaangażowanie pracowników w pomoc innym, np. organizując zbiórkę na schronisko dla zwierząt to piękna inicjatywa zgodna z koncepcją CSR.
 3. kampanie społeczne – działania z zakresu CSR, które dotyczą kampanii społecznych muszą być odpowiednio zaplanowane, ale jest to doskonały sposób wykorzystanie biznesu zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. Dobrze przeprowadzona kampania społeczna może wywrzeć pozytywne wrażenie na wielu odbiorcach, przyczyniając się szerzenia zdrowych postaw.
 4. rodzinne spotkania – wdrożenie zasad CSR w firmie to sposób na polepszenie między innymi relacji wśród pracowników. Poznanie się lepiej umożliwią integracje z rodziną. Spędzenie czasu razem podczas zorganizowanego pikniku z różnymi atrakcjami to świetny pomysł, aby zaangażować nie tylko rodziców, ale też dzieci.

Cechą szczególną wprowadzenia CSR w przedsiębiorstwie jest zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, podejmowanie pozytywnych działań na rzecz środowiska naturalnego i dbanie o relacje z interesariuszami. To wszystko ma wpływ na to, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wpływa na efektywność działalności gospodarczej, jak i ich innowacyjność.