Wyznania narkomana: jak narkotyki działają na człowieka?

Osoby uzależnione od narkotyków cały czas przekonują swoje otoczenie oraz same siebie, że nie mają problemu i że w każdej chwili są w stanie przestać. Na początku ich kontaktu z substancjami psychoaktywnymi faktycznie tak było, z czasem jednak nałóg całkowicie zawładnął ich życiem, manipulując postrzeganiem świata i relacji międzyludzkich.

Uzależnieni są niewolnikami narkotyków – żyją po to, by brać i biorą po to, by żyć. Choć w pewnym momencie substancje te przestały im dawać to, co dawały na początku, błędne koło, w jakim się znaleźli, stało się ich więzieniem, z którego nie widzieli wyjścia. Narkotyki odebrały osobom od nich uzależnionym dumę i szacunek do samych siebie. Pozbawiły ich także bliskich oraz woli życia, stwarzając im piekło na ziemi.

Co czuje osoba po zażyciu narkotyków?

Wpływ narkotyków na samopoczucie zażywającej je osoby różni się od rodzaju przyjętej substancji. Wyróżnić można trzy podstawowe grupy substancji narkotycznych. Są to stymulanty, depresanty oraz psychodeliki.

▪ Stymulanty

Narkotyki z grupy stymulantów, czyli między innymi amfetamina, metamfetamina oraz kokaina, pobudzają ośrodkowy układ nerwowy. Osoba, która zażyła tego typu substancję, doświadcza silnego pobudzenia psychomotorycznego oraz uczucia euforii. Staje się bardziej pewna siebie i skoncentrowana. Posiada wyostrzoną percepcję orazwiększą łatwość zapamiętywania. Zażycie narkotyków z grupy stymulantów skutkuje ponadto wzrostem aktywności oraz zmniejszeniem lęku społecznego. Osoba pod wpływem substancji tego typu nie odczuwa zmęczenia ani głodu, może za to odczuwać wzmożone pragnienie spowodowane zahamowaniem pracy ślinianek. W wyniku zażycia narkotyków z grupy stymulantów często dochodzi również do zwiększonego pobudzenia seksualnego.

▪Depresanty

Substancje psychoaktywne z grupy depresantów, na przykład morfina i heroina, mają działanie odwrotne do stymulantów i powodują opóźnienie reakcji ośrodkowego układu nerwowego. Ich zażycie powoduje błogostan i poczucie spokoju. Wywołuje senność, spowolnienie psychoruchowe oraz zaburzenie percepcji, uwagi i pamięci. Na skutek zażycia narkotyków z grupy depresantów osoba doznaje uczucia ciepła, staje się też niewrażliwa na ból i inne przykre doznania. Człowiek pod wpływem substancji psychoaktywnych z tej grupy nie odczuwa głodu, a jego układ trawienny ulega spowolnieniu. Długotrwałe zażywanie narkotyków z rodziny depresantów powoduje wystąpienie stanów depresyjnych.

▪Psychodeliki

Narkotyki należące do grupy psychodelików, między innymi LSD oraz ecstasy, prowadzą do zaburzeń pracy ośrodkowego układu nerwowego. Ich zażycie powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz uczucie gorąca. Osoby pod wpływem tego typu substancji doświadczają halucynacji wzrokowych i słuchowych, są też szczególnie pobudzone pod względem cielesnym, także w sferze seksualnej.

Dlaczego osoba uzależniona od narkotyków odczuwa tak silną chęć ponownego sięgnięcia po używkę?

Narkotyki sprawiają, że zarówno ciało, jak i psychika osoby zażywającej tego typu substancje przyzwyczajają się do ich wpływu i bez nich nie są w stanie prawidłowo funkcjonować. Człowiek zmagający się z nałogiem tego typu doświadcza rozchwiania na płaszczyźnie fizycznej oraz emocjonalnej. Silna chęć ponownego sięgnięcia po używkę wynika tak z pragnienia ponownego doświadczenia przyjemnych doznań związanych z zażywaniem narkotyku, jak i chęci niedopuszczenia do wystąpienia objawów odstawiennych, które powodują przykre, a często także bolesne dolegliwości. Nakręca to spiralę uzależnienia i powoduje, że w życiu narkomana zaczynają liczyć się wyłącznie narkotyki oraz to, jak je pozyskać. Wszystkie inne sprawy schodzą na dalszy plan, co nieuchronnie prowadzi do zerwania relacji z bliskimi, alienacji i dalszego zażywania substancji psychoaktywnych, które na tym etapie pozostają jedynym stałym punktem w życiu osoby uzależnionej.

narkoman

Ośrodek terapii uzależnień

W celu leczenia uzależnienia od narkotyków należy podjąć terapię w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień. Osoby zmagające się z nałogiem narkotykowym z Wrocławia i okolic zachęcane są do zgłoszenia się do Ośrodka Terapii Uzależnień FreeDom, gdzie otrzymają pomoc ze strony wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy, lekarzy psychiatrów oraz terapeutów. Leczenie narkomanii w placówce opiera się o sprawdzone metody odtruwania narkotykowego oraz psychoterapię, która przeprowadzana jest zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Ośrodek leczenia narkomanii we Wrocławiu oferuje osobom uzależnionym profesjonalne wsparcie psychologiczne i emocjonalne w walce z nałogiem oraz domową, przyjazną atmosferę.