Prowadzenie działalności w medycynie – jak się przygotować?

Wielu lekarzy w pewnym momencie pragnie rozpocząć samodzielną praktykę lekarską, lecz spraw do załatwienia w tej dziedzinie jest tak dużo, że często rezygnują z tego pomysłu.

To błąd, ponieważ ten proces można sobie w prosty sposób ułatwić. W rozpoczęciu własnej działalności pomoże specjalistyczny kurs przygotowujący.

Prowadzenie własnej działalności lekarskiej – na co zwrócić uwagę?

Poniżej znajduje się 5 najważniejszych punktów, o których trzeba pamiętać, wkraczając na nową drogę zawodową.

Forma działalności lekarskiej

Nie musisz zakładać firmy sam, możesz założyć spółkę z innymi wspólnikami. Do wyboru pozostaje:

– jednoosobowa działalność gospodarcza (w jej skład wchodzi np. praktyka lekarska)

– grupowe praktyki w formie spółki jawnej, cywilnej lub partnerskiej.

Jeśli zdecydujesz się na jednoosobową działalność gospodarczą, to masz duży wybór praktyki zawodowej. Poza indywidualną praktyką lekarską możesz także prowadzić: specjalistyczną praktykę lekarską, praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym, który prowadzi dany zakład albo specjalistyczną praktykę lekarską w zakładzie leczniczym na zasadzie umowy z podmiotem prowadzącym konkretny zakład.

Warunki do prowadzenia podmiotu leczniczego 

Aby móc prowadzić gabinet należy założyć działalność gospodarczą regulowaną. Oznacza to, że trzeba spełnić wiele warunków, które są zależne od rodzaju działalności:

  1. Posiadać odpowiednie pomieszczenia i urządzenia (wyjątek w kwestii pomieszczenia to praktyka lekarska w miejscu wezwania, lecz w tym przypadku trzeba podać adres działalności i przechowywania dokumentów,
  2. Stosować przyrządy medyczne, które odpowiadają normom z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych,
  3. Wykonywać zawód medyczny i spełnić określone wymagania zdrowotne,
  4. Podpisać umowę ubezpieczenia OC,
  5. Posiadać czynne prawo do wykonywania zawodu,
  6. Wpisać się do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Wpis do rejestru

Jako lekarz musisz wpisać się do rejestru pomiotów, którzy wykonują działalność gospodarczą. Wniosek musisz złożyć do okręgowej rady lekarskiej, przynależnej do miejsca odbywania praktyki. Organ ma 30 dni na to, by dokonać wpis do rejestru, jeśli nie wezwie Cię w tym czasie do uzupełnienia wniosku lub w ogóle się z Tobą nie skontaktuje, to po kolejnych 10 dniach możesz rozpocząć działalność. Wcześniej jednak poinformuj o tym izbę lekarską.

Wymogi względem pomieszczeń 

Gabinet musi spełnić szereg norm, aby zostało oddane do użytku. Przykładowo musisz posiadać osobne miejsca lub pomieszczenia do przechowywania bielizny czystej i brudnej, a także na odpady. Pokój musi znajdować się ponad powierzchnią, najlepiej jako samodzielny budynek bądź oddzielony od innych pomieszczeń nieprzeznaczonych do kwestii medycznych.

Należy także spełnić warunki sanitarne, które zazwyczaj dotyczą dezynfekcji i zachowania czystości. W tym celu w pomieszczeniach muszą znaleźć się dozowniki z mydłem i płynem do dezynfekcji, umywalkę z ciepłą i zimną wodą oraz pojemniki na świeże i zużyte ręczniki jednorazowe. Wyjątkiem od tej reguły jest miejsce do przeprowadzania badań przy pomocy rezonansu magnetycznego.

Podatki

Prowadząc swój gabinet lekarski, możesz wybrać opodatkowanie na ogólnych zasadach, podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku jest zależna jedynie od liczby godzin przepracowanych w miesiącu i tak:

– do 48 godzin miesięcznie, stawka wynosi 15,40 za każdą godzinę,

– od 49 do 96 godzin miesięcznie, stawka wynosi 739,20zł plus 20,50 zł za każdą godzinę ponad 48 godzin,

– powyżej 96 godzin, stawka wynosi 1723,20 zł (kwoty nie dotyczą spółki cywilnej).

Jak można sobie pomóc? Nowoczesny kurs dedykowany przyszłym przedsiębiorcom 

Jak widać powyżej, jest dużo informacji, które trzeba przyswoić, zanim rozpocznie się prywatną praktykę lekarską. Wejście na nową drogę zawodową można sobie ułatwić, korzystając z nowoczesnych szkoleń, przeznaczonych dla lekarzy pragnących pracować na własny rachunek. Jednym z nich jest kurs online, podczas którego omawiane są wszystkie formy samozatrudnienia z ich wadami oraz zaletami, pokazywane codzienne sytuacje dla prywatnych praktyk lekarskich i wskazówki pomocne w skutecznym zadbaniu o swoje finanse. W trakcie takiego szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, konsultację ze specjalistą oraz wsparcie w kolejnych dniach po ukończeniu kursu.

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w medycynie to duży i ważny krok w życiu każdego lekarza. Jednak aby sprawnie rozpocząć nową drogę zawodową, należy pamiętać o szeregu niezbędnych czynności. Można sobie w tym pomóc, biorąc udział w specjalnym kursie podczas, którego doświadczeni specjaliści pomogą rozpocząć pracę na własny rachunek.