Nowoczesne zagrożenia dla przedsiębiorcy

We współczesnym świecie rozwój technologii z dnia na dzień jest coraz większy. Można by więc sądzić, że analogicznie wszelkie niebezpieczeństwa wynikające z cyfryzacji pracy przedsiębiorstw są mniejsze, natomiast jest wprost odwrotnie. Niestety wraz z rozwojem nowoczesnych systemów rosną problemy wynikające z wprowadzania ich do firm.

Jakie zagrożenia wynikają z cyfryzacji przedsiębiorstw?

Jednym z głównych i najbardziej problematycznych zagrożeń, które ciągnie za sobą pozostałe, jest cyberprzestępczość. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystują także hakerzy, którzy próbują w jakiś sposób dostać się do systemu danego przedsiębiorstwa i albo zaszkodzić mu drobnymi awariami, albo też ukraść poufne informacje dotyczące polityki firmy. W jaki sposób to robią?

  • Przede wszystkim dostają się oni do systemów i dzięki specjalnym mailom czy linkom wysyłają złośliwe oprogramowania wirusowe.
  • Inną opcją jest złamanie zabezpieczeń i włamanie się do systemu, dzięki czemu mogą oni poruszać się w nim niczym pracownicy, mając dostęp do informacji i danych.
  • Częstą formą jest także zniszczenie całego systemu, by zaszkodzić firmie i doprowadzić do jej upadku.

Innym zagrożeniem są po prostu zdarzenia losowe, tj. złośliwość rzeczy martwych, które mogą się zwyczajnie zepsuć, uszkodzić lub spowodować naprawdę dużą awarię.

A czasem po prostu pojawia się błąd w wyszkoleniu informatyków, którzy wprowadzą złe mechanizmy uwierzytelniania, niedobrze zabezpieczą cały system, czy zwyczajnie pomylą się w hasłowaniu kont.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Największym niebezpieczeństwem wynikającym z niedopracowania zabezpieczeń firmy jest wyciek danych osobowych pracowników, czy innych osób mających jakiś kontakt z firmą. Jest to niestety bardzo często spotykany problem, gdyż może on spowodować nie tylko utratę klientów, ale także zagrozić ogólnemu bezpieczeństwu ludzi, których dane takie jak imię, nazwisko, PESEL czy choćby mail będą powszechnie wiadome.

Jakie szkody mogą wyniknąć z błędów technologicznych?

Przy ataku hakerskim jest to oczywiście zagrożenie całego funkcjonowania firmy, która przy nieodpowiednim zagospodarowaniu wykradzionymi informacjami może nie tylko zbankrutować, ale także zadłużyć się na wiele milionów złotych.

Jeśli zaś dojdzie do udostępnienia danych osobowych, wszystkie szkody poniesione przez to niedopatrzenie poniesie właściciel, którego niewątpliwie pozwą wszystkie osoby, których dane wyciekły. Poszkodowani wnoszą zazwyczaj wniosek do sądu o odpowiednie odszkodowanie, ale także o karę grzywny, która może odbić się na całym budżecie przedsiębiorstwa. Może i w tym wypadku firmę uda się uratować mimo poniesionych szkód, natomiast niewątpliwie straci ona swoje dobre imię i zaufanie tak pracowników jak i klientów.

Jak zapobiec atakom i niedopatrzeniom?

Największą rolę w dbaniu o dobrą jakość systemów pełni zainwestowanie w lepsze oprogramowania zabezpieczające. Na tej kwestii nie warto oszczędzać, podobnie jak na wykwalifikowanych informatykach sprawujących pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem nawet kopii zapasowych na głównym dysku.

Innym sposobem na zabezpieczenie, zwłaszcza danych osobowych, jest ich prawidłowe szyfrowanie, ciągłe zapewnianie klientów o poufności i odporności usług ich przetwarzania, szybka reakcja przywracania dostępności w przypadku awarii i regularne sprawdzanie wszystkich systemów.

Jest to niełatwe zadanie, dlatego czasem lepiej jest od czasu do czasu zainwestować w profesjonalny audyt systemów informatycznych, by mieć pewność, że wszystko działa prawidłowo. Profesjonaliści z takich firm postępują zgodnie z wymogami normy ISO 27002, która od 2007 roku jest opisem powszechnie stosowanych praktyk monitorujących, wdrażających, eksploatujących i doskonalących wszystkie systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki temu pracodawca jak i jego klienci są zapewniani, że wszystkie dane osobowe oraz poufne informacje polityki firmy są bezpieczne i szanse na dostęp do nich przez niepowołane osoby są bardzo małe.

pracownik

Widać więc, że w dobie coraz większej cyfryzacji wszystkich systemów przedsiębiorczych narasta również niebezpieczeństwo całkowitego bankructwa firm. Nie ma jednak tego złego, bowiem aby utrzymać bezpieczeństwo danych na odpowiednim poziomie, wystarczy jedynie wprowadzenie pewnych zmian polegających na systematycznym sprawdzaniu wszystkich systemów i postępowaniu zgodnie z normami dbającymi o odpowiednie zarządzanie informacjami.